Meme kanseri erkeklerde kadınlardan daha az yaygındır.

Her yıl teşhis edilen tüm meme kanserlerinin yüzde 0,5 ila 1’ini temsil eder. Erkekler, kadınlara göre daha ileri yaşta hastalığa yakalanırlar.

Kadınlarda meme kanserinde olduğu gibi, birinci dereceden bir akrabada meme kanseri öyküsü, erkekler arasında da artmış meme kanseri riski ile ilişkilidir. Aşırı östrojen uyarımı; hormonal tedavilere (örn., Östrojen veya testosteron içeren bileşikler), karaciğer fonksiyon bozukluğuna, obezite, marihuana kullanımına, tiroid hastalığına veya Klinefelter sendromu gibi kalıtsal bir duruma bağlı olabilir.

Erkeklerde artmış meme kanseri riski ile ilişkili testiküler durumlar arasında orşit, inmemiş testisler (kriptorşidizm) ve testiküler yaralanma bulunur. Spekülatif olsa da, bu koşulların, androjen-östrojen oranının bozulup, düşük androjen üretimi ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Erkek meme kanseri tipik olarak kadın meme kanserine göre daha ileri bir evrede teşhis ediliyor. Bunun nedeni büyük olasılıkla erkeklerin meme kanseri geliştirebileceği ve rutin tarama muayenelerinin bulunduğu bilincinin olmamasıdır.

Meme kanserli erkeklerin çoğu genellikle meme başı tutulumu ile birlikte olan ağrısız bir kitle ile karşımıza çıkar. Meme başı çekilmesi, kitlenin cilde veya altta yatan dokulara fikse olması da dahil olmak üzere ilişkili deri değişiklikleri olabilir. Koltuk altında lenf bezi büyümesi tipik olarak ileri evre meme kanseri olgularında görülebilir.

Şüpheli meme kitlesi ile başvuran erkek hastaya yaklaşım kadınlara benzer olup, mamografi, meme ultrasonu ve biyopsi içerir.

Erken evre meme kanseri olan erkeklere, küçük hacimli meme dokusu nedeniyle, meme koruyucu tedavi yerine basit mastektomi ve koltuk altı lenf lenf nodu biyopsisi yapılır. Kadınlarda olduğu gibi, kemoterapi, göğüs duvarına ve bölgesel lenf bezlerine ışın tedavisi, hormon tedavisi (hormon reseptör-pozitif hastalığı olanlar için), ve akıllı ilaç tedavisini (Her2-neu reseptörü pozitif ise) operasyon sonrası önerilir.

Bölgesel olarak ileri evre meme kanseri olan erkeklere, ameliyat öncesi kemoterapi yapılır. Ek olarak, erken evre hastalığı olan hastalar, üçlü hormonları negatif meme veya HER2 reseptörü pozitif ise ameliyat öncesi kemoterapi için uygun aday olabilirler.

Erkeklerde meme kanseri bir zamanlar kadınlarda olduğundan çok daha kötü bir prognoz ile ilişkili olduğu düşünülmesine rağmen, erkek ve kadın meme kanserine ilişkin güncel çalışmaların çoğu, tanı, evre ve derecedeki yaş açısından dikkatlice eşleştirilen erkeklerin, kadınlarla benzer sağkalımı olduğunu desteklemektedir. Kadınlarda olduğu gibi, evre, tümör boyutu ve koltuk altı lenf bezi durumu, erkeklerde meme kanserinde prognozu etkileyen en önemli faktörlerdir.

Genel olarak meme kanseri tedavisi gören erkekler, kadınlarla benzer gözetime tabi tutulmalıdır. Bununla birlikte, meme kanseri öyküsü olan erkeklerde taranmanın rolü belirsizdir ve karar vermede erkeğin tercihleri ve değerleri dikkate alınmalıdır.