Gelecekteki gebelik beklentisi, meme kanseri olan genç kadınlar için önemlidir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların çoğunluğunda, meme kanseri için başarılı tedaviden sonra gebe kalan kadınların diğer meme kanserli kadınlara nazaran kötü seyretmediği görülmüştür.

Bu çalışmaların analizi yapıldığında (meme kanserinden sonra gebe kalan 1244 kadın içeren), meme kanserinden sonra gebe kalan kadınlar, gebe kalmayan kadınlara göre % 42 oranında azalmış ölüm riskine sahip olduğu görülmüştür. Buna göre meme kanserine yakalananlarda gebeliğin sağkalımı önemli ölçüde etkilemediği ve meme kanserinden sonra gebeliğin koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini öne sürülmüştür.

Bu “sağlıklı anne etkisi” ‘nin hastalığa yansıması ya da gebede bilinmeyen bir biyolojik antitümöral etkiye bağlı olabilir.

Gebeliği düşünmeden önce, kadınların en az iki yıl beklemelerini tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyenin temel nedeni, meme kanserinin çoğunun ilk iki yıl içinde nüks edebilmesindendir.

Doğurganlık kemoterapi ile bozulabilir ve sistemik tedaviye başlamadan önce doğurganlığı korumak için fertilite koruyucu stratejiler değerlendirilmelidir.